หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

TheVoteTH@gmail.com