[KALA SMASH Online] ปลุกความเป็นกะลาให้ลุกโชน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KALA Land ดินแดนแห่งสันติภาพ สถานที่ที่ผู้คนต่างมีเมตตา มีน้ำใจไมตรี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่ในเมื่อที่นี่ไม่ใช่ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ จึงมีผู้คนบางกลุ่มพยายามตั้งตนเป็นผู้ปกครองเมืองนี้ เหล่าผู้กล้าเอ๋ย จงรีบมารวมตัวกันในศึก KALA SMASH และใช้พลังแห่ง KALA จัดการเหล่าร้ายให้หมดไป ปกป้อง KALA ของตนเอง และทำลาย…

Continue Reading →